Jak vyjmout klíště? Máme to na FB...

www.facebook.com/martin.benda.praktik/?ref=bookmarks

 

 ...něco  o Borelioze....

Vzhledem k tomu, že jsem opakovaně dotazován na problematiku Lymské boreliozy (LB), přináším výtah Doporučených postupů k diagnostice a léčbě LB České infektologické společnosti.
Upozorňuji především na úskalí interpretace LB pouze dle laboratorních výsledků- positivní titry protilátek neznamenají automaticky LB a naopak negativní titry protilátek LB nevylučují!!!!

V naší ordinaci léčíme především časnou formu LB - erythema migrans, což je ten velký flek na kůži, jak mnozí jistě víte....
V případě klinicky nejasných stavů odesíláme pacienty do boreliové poradny při Klinice infekčních chorob FN Brno, kde mají skvělé zkušenosti s diagnostikou a terapií LB.

Upozorňuji, že u nás odběry na LB v rámci " prevence" z uvedených důvodů rutinně neprovádíme.

Časná lymeská borrelióza- Erythema migrans

Erythema migrans je nejčastější formou a typickým projevem LB. Jedná se o červenou skvrnu vznikající v místě přisátí klíštěte většinou s odstupem 7-14 dnů (s hranicí 3-30 dnů). Dosahuje mnohdy značných rozměrů, pro jistou diagnózu by měl průměr erytému přesahovat 5 cm (u dětí může být menší) a měl by trvat alespoň 3 dny. Je ostře ohraničený s typickým šířením do periferie, homogenní nebo s výraznějším prstencovitým lemem a centrálním výbledem. Nebolí, někdy lehce svědí, kůže není horká ani nepálí. U menší části pacientů bývá vznik erytému provázen chřipkovými příznaky – únavou, malátností, bolestmi svalů a kloubů či hlavy, zvýšenou teplotou. Erytém zmizí v průběhu antibiotické léčby nebo také spontánně. Diagnóza je výlučně klinická a opírá se o:

přisátí klíštěte v anamnéze (není však podmínkou, více než polovina pacientů klíště nepozoruje) či údaj o pobytu v přírodě,časový odstup od přisátí klíštěte do vzniku erytému delší než 36 hodin,větší rozměry (obvykle nad 5 cm).

Od erythema migrans je třeba odlišit nespecifickou kožní reakci na přisátí klíštěte – tu pacient nachází mnohdy již v okamžiku odstraňování klíštěte nebo v prvních dvou dnech po něm, zarudnutí dosahuje výrazně menších rozměrů (do 3-5 cm), často svědí nebo je horké, někdy vystupuje nad úroveň kůže. Je homogenní bez centrálního výbledu. Spontánně vymizí ve většině případů během několika dnů.

V diferenciální diagnóze je třeba myslet také na jiná kožní onemocnění.

!!! Laboratorní vyšetření se v diagnostice erythema migrans rutinně neprovádí (!!!) výjimkou jsou klinicky nejasné stavy. 
Léčba se zahajuje na základě klinického zhodnocení a bez zbytečného odkladu.

Po dobu 14 (!!!) dnů se podává:

doxycyklin 200 mg denně (v jedné nebo ve dvou denních dávkách)
Délku podávání doxycyklinu lze zkrátit na 10 dnů.
Doxycyklin je kontraindikován v těhotenství, při kojení a u dětí do 8 let věku.
Dále lze podat penicilinová či cefalosporinová antibiotika, eventuelně makrolidy či azalidy.

Při hodnocení sérologických výsledků je třeba počítat s tím, že protilátky prokážeme v Česku u 5-10 % zdravých !!!! osob, v některých oblastech je séroprevalence i vyšší. Přítomnost protilátek bez klinického obrazu LB je bezvýznamná a není důvodem k léčbě.

( zkráceno,celý text je k dispozici na www.infekce.cz v kolonce doporučené postupy- boreliozy)