K -LASER CUBE MEDICAL

(HILT, high intensity laser) 

 

Hlavní terapeutické indikace :

distorze (podvrtnutí kotníků, kolen. kl., atd. )
distenze (svalová natažení, přepětí, atd.)
svalová poškození (přetržení sval. vláken, atd.)
otoky (poúrazové, pooperační, atd.)

entezopatie – úponové bolesti (tenisový, golfový loket, patní ostruha, atd.)
tendinopatie (Achil. šlachy, atd.)
vertebrogenní algické syndromy (bolesti zad)
artropatie, artrózy, bolesti kloubů

jizvy (pooperační, poúrazové)
vředy

Základní kontraindikace:

epilepsie (i v anamnéze)

gravidita

aktivní onkologické onemocnění

medikace Warfarinem

 do 3 týdnů od  místní aplikace lokálních antiflogistik typu NSA ( Ketonal, Voltaren, Dolmina apod.)


PRINCIP ÚČINKU LASERTERAPIE

 

970 nm – zvyšuje lokální mikrocirkulaci – vyšší přísun kyslíku, živin a lepší odvod odpadních látek

Krev je primárním transportním systémem, který přivádí nezbytné živiny a kyslík k buňkám, zároveň odvádí pryč produkty katabolismu. Voda v našem organismu velmi dobře absorbuje tuto vlnovou délku, a pokud absorbuje foton, všechna energie je přeměněna na teplo. Tyto teplotní body lokalizované hluboko ve tkáni, vytváří teplotní gradient na buněčné úrovni, který stimuluje lokální mikro-oběh, který přináší více kyslíku k buňkám.

905 nm – akceleruje uvolňování kyslíku z hemoglobinu do okolních tkání

Kyslík je uvolňován z krevního řečiště různou rychlostí, čím je rychlost vyšší tím více „paliva“ má buňka na přirozený proces hojení. Tato vlnová délka je částečně absorbována hemoglobinem, vodou, melaninem a cytochromy. Čím více je toto záření absorbováno, tím větší je množství kyslíku dostupné buňkám.

800 nm – stimulace ATP cytochrom C enzymu, akcelerace buněčného metabolismu – zajišťuje více energie buňkám

konečným enzymem dýchacího řetězce je cytochrom c oxidáza, která určuje jak efektivně buňky přeměňují molekulární kyslík na ATP. Tento enzym má nejvyšší absorbci při 800 nm, kdy cyklicky přechází mezi svou redukovanou a oxidovanou formou určitou rychlostí, při každém cyklu produkuje jednu molekulu ATP.

660 nm – podpora tvorby nových buněk v povrchových tkáních

Ozařováním místa zářením o vlnové délce 660 nm, které je v naší kůži velmi dobře absorbováno melaninem, se zajistí dodání značné dávky energie na povrch. Jelikož světlo může jak inhibovat bakterie, tak podporovat růst buněk, laserová terapie má neuvěřitelné výsledky při hojení ran a regeneraci tkán

 


Kontakt

MUDr. Martin Benda

Kolejní 2905/2
Brno
612 00


+420 777 077 062
preferujeme zaslání sms, sestřička Vám zavolá zpět

Nově v Brně pouze u nás !!!

LASERTERAPIE  

přístrojem

K- LASER CUBE


Pokud chcete vědět více:

k-laser.com/medical-patients