K-LASER CUBE Medical

přirozená fyzikální léčba

laserovým světlem

Hlavní terapeutické indikace :

distorze (podvrtnutí kotníků, kolen. kl., atd. )
distenze (svalová natažení, přepětí, atd.)
svalová poškození (přetržení sval. vláken, atd.)
otoky (poúrazové, pooperační, atd.)

entezopatie – úponové bolesti (tenisový, golfový loket, patní ostruha, atd.)
tendinopatie (Achil. šlachy, atd.)
vertebrogenní algické syndromy (bolesti zad)
artropatie, artrózy, bolesti kloubů

čerstvé jizvy (pooperační, poúrazové)

Základní kontraindikace:

epilepsie (i v anamnéze)

gravidita

aktivní onkologické onemocnění

medikace Warfarinem

do 2 týdnů od  místní aplikace lokálních antiflogistik typu NSA ( Ketonal, Voltaren, Dolmina apod.)

Výhody laserterapie obecně

podpora přirozených autoregulačních tělesných mechanismů

snížení potřeby farmakologické medikace

minimální množství kontraindikací a nežádoucích účinků

významně vyšší bezpečnost oproti  běžné farmakoterapii

Výhody terapie K-laserem oproti klasickým laserům:

 
vyšší léčebný výkon - stačí většinou cca 5 aplikací x 10 aplikacím u klasického laseru
kratší doba ošetření - stačí 5-10 minut x 20-30 min. 
unikátní intenzivní pulsní režim umožňuje dosáhnout  celkově vyšší terapeutické energie světelného paprsku
4 vlnové délky světelného toku umožňují komplexní účinek na povrchu i v hloubce ošetřené tkáně
x klasické lasery o jediné vlnové délce mají tento účinek omezen
zavedená, vyzkoušená a bezpečná terapie hojně užívaná vrcholovými sportovci
U nás jej k regeneraci a ošetřování hráčů používají kluby
SK Slavia Praha a FC Viktoria Plzeň 
K-Laser ve FK Slavia Praha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rafael Nadal " přistižen :-)" s vlastním K-laserem
 

 

Náš K- laser lze užít i k léčbě onychomykózy  (plísně nehtů i kůže nohou):

viz odkaz z NCBI U.S.A. ( Národní centrum pro biotechnologické informace)

fordsfootandanklecare.com/2016/09/k-laser-away-toenail-fungus/

PRINCIP ÚČINKU LASERTERAPIE

Watch “K-Laser Mechanism of Action, Human” on Vimeo:

 https://vimeo.com/49636373?ref=em-share

970 nm – zvyšuje lokální mikrocirkulaci – vyšší přísun kyslíku, živin a lepší odvod odpadních látek

Krev je primárním transportním systémem, který přivádí nezbytné živiny a kyslík k buňkám, zároveň odvádí pryč produkty katabolismu. Voda v našem organismu velmi dobře absorbuje tuto vlnovou délku, a pokud absorbuje foton, všechna energie je přeměněna na teplo. Tyto teplotní body lokalizované hluboko ve tkáni, vytváří teplotní gradient na buněčné úrovni, který stimuluje lokální mikro-oběh, který přináší více kyslíku k buňkám.

905 nm – akceleruje uvolňování kyslíku z hemoglobinu do okolních tkání

Kyslík je uvolňován z krevního řečiště různou rychlostí, čím je rychlost vyšší tím více „paliva“ má buňka na přirozený proces hojení. Tato vlnová délka je částečně absorbována hemoglobinem, vodou, melaninem a cytochromy. Čím více je toto záření absorbováno, tím větší je množství kyslíku dostupné buňkám.

800 nm – stimulace ATP cytochrom C enzymu, akcelerace buněčného metabolismu – zajišťuje více energie buňkám

konečným enzymem dýchacího řetězce je cytochrom c oxidáza, která určuje jak efektivně buňky přeměňují molekulární kyslík na ATP. Tento enzym má nejvyšší absorbci při 800 nm, kdy cyklicky přechází mezi svou redukovanou a oxidovanou formou určitou rychlostí, při každém cyklu produkuje jednu molekulu ATP.

660 nm – podpora tvorby nových buněk v povrchových tkáních

Ozařováním místa zářením o vlnové délce 660 nm, které je v naší kůži velmi dobře absorbováno melaninem, se zajistí dodání značné dávky energie na povrch. Jelikož světlo může jak inhibovat bakterie, tak podporovat růst buněk, laserová terapie má neuvěřitelné výsledky při hojení ran a regeneraci tkání

 

Nově v Brně pouze u nás !!!

LASERTERAPIE  

vysoce efektivním

přístrojem

K- LASER CUBE

 

Pokud chcete vědět více:

k-laser.com/medical-patients

Zde si můžete stáhnout náš letáček  :-)

Laser leták final.docx (211,4 kB)